Administració i Finances

Cicle de Formació Professional que ajudarà els estudiants a endinsar-se en el món de l’administració d’empreses, on s’estudiaran els diferents sectors d’empreses perquè aprenguin a gestionar els diferents llocs de treball.

Aquestes assignatures es dividiran en dos anys d’estudi i formació en una empresa per oferir un temps d’experiència en el comerç.

Titulació: Tècnic/a en Administració i Finances.

Sortides professionals:

*Sector econòmic/bancari.

*Assessor jurídic/fiscal.

*Tècnic gestor.

*Auditoria comptable.

*Assessor comercial.

*Gestió de control empresarial